Biopsja piersi tarczycy - USG doppler Ząbki Piotr Łebek

Przejdź do treści

Menu główne:

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa /BACC/

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa to mało inwazyjna, diagnostyczna metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany w czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie cytopatologa pod mikroskopem. Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny cytologicznej z guzów położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego i bez konieczności pobierania wycinka.
Możliwe powikłania. Badanie na ogół jest bezpieczne. Bardzo rzadko może wystąpić krwiak w miejscu wkłucia (szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia).

Przed badaniem należy:
podpisać formularz zgody na badanie zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną (poprzednie USG, wypisy ze szpitala, konsultacje, informacja o przyjmowanych lekach itp.)

Przebieg badania. 
Biopsja cienkoigłowa, rutynowo nie wymaga podawania środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. Po przyłożeniu sondy do skóry i odnalezieniu podejrzanej zmiany na monitorze aparatu USG, badający lekarz wkłuwa bardzo cienką igłę (zwykle o średnicy 0,4–0,7 mm) cały czas śledząc tor igły na monitorze aparatu USG. Po przekłuciu skóry i dotarciu igłą do wybranej zmiany, badający aspiruje do igły materiał komórkowy. Po usunięciu igły zakłada badanemu w miejscu wkłucia jałowy opatrunek.

Czas trwania badania. 
Lokalizacja zmiany pod kontrolą USG oraz pobranie materiału komórkowego trwa kilka minut.
Postępowanie po badaniu. Aby zapobiec powstaniu krwiaka, można silnie ucisnąć założony w miejscu wkłucia jałowy opatrunek (przez 5 minut; przy zaburzeniach krzepnięcia 10 minut). Opatrunek można zdjąć po 15–30 minutach.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego