Tętnic szyjnych kręgowych - USG doppler Ząbki Piotr Łebek

Przejdź do treści

Menu główne:

Zwężenia tętnic szyjnych


Co to jest zwężenie tętnicy szyjnej?
Tętnice szyjne wspólne wewnętrzne i kręgowe doprowadzają krew do ośrodkowego układu nerwowego i z tego też powodu ich zwężenia mogą powodować objawy niedokrwienia mózgu. Zwężenia wyżej podanych tętnic mogą pojawić się w każdym wieku jednak wśród osób starszych oraz osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy występują one częściej. Miażdżycowe zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych są najczęstszą przyczyną udarów niedokrwiennych mózgu. Najczęściej blaszki miażdżycowe umiejscawiają się w początkowym odcinku tętnicy szyjnej wewnętrznej tzw. opuszce gdzie są dobrze dostępne badaniu USG doppler.
Objawy zwężenia tętnicy szyjnej: 
Ograniczenie przepływu krwi prowadzi do niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego i może powodować:
• zaburzenia równowagi
• zawroty głowy z towarzyszącymi lub nie nudnościami lub wymiotami
• zaburzenia ruchowe zmniejszenie lub zniesienie siły mięśniowej (niedowład, porażenie)
• zaburzenia czuciowe /parestezje/zniesienie czucia lub przeczulica, wrażenia czuciowe opaczne
• zaburzenia widzeniaprzemijająca ślepota, widzenie tunelowe lub wrażenia wzrokowe (mroczki, błyski)
• afazja ruchowa, czuciowa mowy /zaburzenia w artykulacji mowy lub jej rozumienia/
Diagnostyka:
Najprostszą metodą diagnostyczną wykrywania zwężeń tętnic szyjnych jest ich osłuchiwanie, zwężenie istotne hemodynamicznie może dawać charakterystyczny szmer. Dużo bardziej precyzyjne jest badanie USG doppler, które umożliwia dokładną ocenę stopnia zwężenia, budowy blaszki miażdżycowej oraz zaburzeń przepływu w miejscu przewężenia. Badanie USG doppler jest podstawową metodą oceny zwężeń jednak ma swoje ograniczenia i w przypadku mocno uwapnionych blaszek miażdżycowych oraz w przypadku podziału tętnicy powyżej kąta żuchwy może być nieprecyzyjna lub niemożliwa. W przypadkach gdy badaniem USG doppler nie można ocenić zwężeń, wykonuje się Tomografię Komputerową tętnic tzw. angio-TK. Badanie to wymaga podaniu kontrastu dożylnego co umożliwia bardzo precyzyjną ocenę morfologiczną tętnic szyjnych i kręgowych jednak nie dostarcza informacji o hemodynamice przepływu krwii w tych tętnicach.
U kogo powinno się wykonywać badania przesiewowe USG doppler?
U osób obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy np. palenie tytoniu, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.
U osób powyżej 60 roku życia nawet bez występowania objawów.
U osób, u których w rodzinie wystąpiły udary mózgu będące wynikiem zwężenia tętnic szyjnych.
U osób, u których występują objawy niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego